Допълнителни услуги

В нашата практика се налага тенденцията клиенти с различен профил, стремейки се към по-голяма гъвкавост и търсейки концентрация в своите бизнес ангажименти, да имат интерес към административно обслужване на техния бизнес. Адвокатско съдружие „Карапанайотов, Лесова, Табанска“ предлага гъвкави и ориентирани към нуждите на клиента услуги, които да разтоварят клиентите ни от административното бреме и да им дадат възможност да се фокусират върху нещата, които могат да правят най-добре.

• Регистриран адрес на управление;

• Секретариат;

• Търговски представител;

• Бизнес архив и деловодни услуги;

• Агентство при разплащания с търговски контрагенти;