Право на чуждестранните инвестиции

• Консултации и съдействие при учредяване и регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице в Българската търговско-промишлена палата;

• Текущо правно обслужване на чуждестранни търговски представителства;

• Консултации на чуждестранни инвеститори при избора на правна форма и установяване на бизнес в страната,

• Представителство пред Българската агенция за инвестиции при получаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект, консултации относно критериите за получаване на съответния вид сертификат;

• Представителство пред общини при получаване на сертификат за инвестиция клас В за инвестиционни проекти с общинско значение;

• Консултации относно възможностите за ползване на отделните видове насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.