Анализ на надеждността на търговски партньори

При вземането на решение за сключване на договор с нов контрагент е важно да прецените неговото реално имуществено състояние и възможностите за обезпечаване на Вашите вземания по този договор. Ние Ви съдействаме при избора на правилния търговски партньор чрез:

• Проучване на финансовото състояние на Вашите потенциални клиенти/доставчици преди сключването на договор или с оглед определяне размера на предоставяния от Вас кредитен лимит по дадена сделка;

• Наблюдение на промени в имущественото състояние на Вашите търговски партньори, което подпомага процесите по анализ на риска във Вашето предприятие;