Оздравителни мерки и прекратителни процедури спрямо кредитни институции (банки)

• Защита, съдействие и представителство на вложители пред банки, Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) и съд в процедурите по изплащане на гарантиран размер на влоговете в банките в случаите на неналични влогове;

• Защита и съдействие на вложители и други кредитори на банки по правни проблеми, произтичащи от поставяне на банка под специален надзор или налагане на друг вид оздравителни мерки от Централната банка върху дейността на банката;

• Консултации и съдействие на вложители и други кредитори на банки при предявяване на вземания срещу банка с отнет лиценз и упражняване на правата им в производство по банкова несъстоятелност;

• Консултации и съдействие на кредитори при задействане на защитни механизми в условията на преструктуриране и възстановяване на кредитни институции;