Търговски сделки

• съдействие при водене на преговори с местни и чуждестранни търговски партньори;

• проверка и/или изготвяне на търговски договори – договори за търговско представителство и посредничество, комисионни договори, спедиционни договори, договори за превоз, лицензионни договори, договори за лизинг, договори за маркетинг и реклама и др.;

• разработване на общи условия и типови договори за доставка на стоки или услуги, съобразени със спецификите на Вашия бизнес;

• съдействие при уреждане на търговски спорове;

• сделки с ценни книги;

• консултации и изготвяне на документи за учредяване на особени залози и други видове търговски обезпечения;