Франч ЕООД

Blog post image

При консултиране относно европейски програми и еврофондове ние работим в партньорство с „ФРАНЧ“ ЕООД - консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на инвестиционни проекти за бизнеса, финансирани със средства от ЕС.

Управител на ФРАНЧ ЕООД е Мария Димова, която има 14 годишен опит в сферата на европейското финансиране още от старта на първите програми - САПАРД и ФАР. За този период тя е консултирала над 100 успешно реализирани и разплатени проекта със средна инвестиционна стойност над 1 000 000 лв. за проект. Те са основно в сферата на земеделието, преработвателната промишленост, селските райони, туризма и др, финансирани от ПРСР 2007-2013г, ОП РКБИ 2007-2013г, ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.

„ФРАНЧ“ ЕООД е учредена през 2015г. и прилага действителен индивидуален подход към всеки проект и клиент. За първата си година фирмата консултира инвестиционни проекти на стойност 16 милиона лева., като първите от тях вече получиха своето одобрение за безвъзмездно финансиране. „ФРАНЧ“ ЕООД има самочувствието, знанието и опита да подбира проектите, по които работи, не толкова да информира за многобройните възможности за европейско финансиране, а да предлага реалистичен анализ на шансовете за успех на всяка идея; да споделя опита как еврофондовете могат да станат „трамплин“ за всеки бизнес, а не „бюрократичен“ капан.

В случай че се нуждаете от консултация за грантовете по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., които са приоритетни програми за дружеството или имате инвестиционен проект, търсещ европейско финансиране, не се колебайте да ни потърсите.

"Франч" ЕООД може да Ви предложи комплексен подход към вашия проект, включващ юридическа и финансова експертиза по време на всички етапи от реализацията на проекта.

www.franch.bg